Tashme pjese e OMEGA GROUP edhe ITALBA ASFALT me nje eksperience thuajse 20 vjecare ne tregun Shqiptar te sektorit te ndertimit dhe asfaltimit te rrugeve dhe me nje eksperience me me shume se 60 vjet ne ate Italian duke sjelle me te miren nga kjo experience e gjate . Tashme nje kompani lider ne kete treg ne ofrojme nje game te gjere produktesh, per ne nuk ka ndryshim nese eshte nje veper e vogel per nje individ apo nje veper e madhe per nje korporate , gjithmone perpiqemi te japim nje cilesi te larte punimesh per te dhene me te miren per publikun duke ruajtur reputacionin tone. Pervec prodhimit te asfaltit te nxehte e te ftohte, ne ofrojme edhe prodhim stabilizantesh, inertesh dhe qe prej vitit 2004 edhe parafabrikate betoni te cdo lloji, te cilesise se larte dhe sipas normave europiane.

Ndertime & Asfaltime Rrugesh

Mjetet e Punes